Bestuur_ALV

ALV

 

Uitslagen van de afgelopen periode

 

Agenda Algemene LedenVergadering 2019 van AV Pallas ’67

Te houden op dinsdag 16 april 2019 om 20:30 uur, Clubhuis Pallas, Bornsesteeg 2b Wageningen. Inloop met koffie en thee vanaf 20:15 uur.

 

 1. Opening vergadering en vaststellen agenda ALV
 2. Vaststellen notulen ALV 18 april 2018 (bijlage)
 3. Bespreken jaarverslagen 2018 bestuur en commissies (bijlage)
 4. Financieel jaarverslag 2018 (bijlage): toelichting, verslag kascontrolecommissie en vaststellen.
 5. Huldigingen en bedankjes
 6. Verkiezing bestuur, benoeming kascommissie en samenstelling overige commissies. Volgens het “Rooster van Aftreden” zijn aftreedbaar Marion Bogers en Nynke Groendijk. Voor de functie van Nynke zijn geen kandidaten. Op het moment van verspreiden van deze agenda heeft niemand zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris kandidaat gesteld.
 7. Overdracht secretaris (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een kandidaat).

Pauze

 1. Plannen bestuur 2019 en verder:
  1. Webmasters – Piet Joling
  2. Vertrouwenscontactpersoon – Floor Bakker
  3. Wageningen 45 – Nienke Brouwer
 1. Begroting 2019 (bijlage).

Voorstel contributie

Het aantal leden is voor het eerst sinds jaren gedaald. De kosten blijven gelijk, en een aantal andere inkomsten worden lager, zoals de vriendenloterij. Er is dus een reële kans dat we in 2019 een negatief resultaat zullen hebben. In dat geval is een contributieverhoging per januari 2020 van € 10 per lid en € 5 per boslid, noodzakelijk. We willen daar nu alvast een mandaat voor vragen, als inderdaad in oktober blijkt, dat het resultaat negatief zal zijn.

 

 1. Wat verder ter tafel komt (Wvttk)
 2. Rondvraag

Sluiting en borrel

N.B. Alle stukken zijn ook beschikbaar op de Besloten Ledenpagina bij ALV 2019.

Getagd met